top of page
Reflexology

רפלקסולוגיה

כל מי שקיבל טיפול רפלקסולוגי טוב בחייו 

יגדיר אותו כנפלא!

הטיפול מרגיע, גורם לתחושת הקלה, משיב נפש.

רפלקסולוגיה הינה שיטת ריפוי הוליסטית עתיקה

המטפלת בגוף כשלם,

בניסיון להגיע אל שורשי הגורם למחלה ולטפל בהם, ולא בסימפטום.

המטרה היא להביא למצב של איזון הגוף, הנפש והרוח.

להביא להפעלת יכולת הריפוי הטבעית של הגוף.

מעטים מעניקים תשומת לב כלשהי לכפות הרגליים שלהם. 

לרגלינו תפקיד חשוב ביותר הן אמורות לשאת את כל משקל גופינו .

תפקיד לא קל בהחלט. הבעיה היא שאנו מקשים עוד יותר כאשר אנו נועלים נעליים אופנתיות לוחצות ולא בדיוק יציבות.

כפות רגלינו מחברות אותנו אל האדמה והאנרגיות הזורמות ממנה.

המילה רפלקסולגיה מגיעה מהמילה Reflection - השתקפות.
כלומר כל איברי הגוף משתקפים בכף הרגל, כך גם בקשתית העין ובאוזן.
כאשר מופעל לחץ או עיסוי על נקודת הרפלקס בכף הרגל,

מתעוררת תגובה באיבר / בבלוטה, המחוברת על ידי ערוצי אנרגיה לרפלקס זה.

גירוי נכון של הרפלקס יכול להיות בעל השפעה עצומה על הבריאות והנפש.

פה עבורך

גליה

רפלקסולוגיה: Inner_about
bottom of page