top of page
sound-3725976_1280.jpg

רפואת תדרים

 Bio Resonance Therapy 

האם זו רפואת העתיד?

ואיך היא יכולה לעזור לך

.טיפול בתדרים החל לפני כ 100 שנה

 - רפואת התדרים מבוססת על יסודות הפיזיקה 

כל גוף או חומר הוא גם אנרגיה ולכן הוא

.מהווה מקור לתדר = אנרגיה אלקטרומגנטית

.לכל סוג תא בגופינו קיים תדר אחר

כמו כן לכל מחולל מחלה

.כמו ווירוס, חיידק, פטרייה וכימיקל יש גם כן את התדר שלו

.שינוי התדר הטבעי של התא יגרום לסימפטומים ואף למחלה

הטיפול בתדרים יביא להחזרת התא לקצב הטבעי שלו

.וליכולת העברת האינפורמציה בין התאים

כמו כן ישנם תדרים המשבשים את חילוף החומרים התקין

...של וירוסים, חיידקים, פטריות 

.ועל ידי כך עוזרים לגוף להיפטר מהם

 

כיום קיימים אינספור מחקרים מדעיים בארץ ובעולם

,המראים השפעות חיוביות של תדרים עדכניים על הגוף

,לדוגמא : לזירוז החלמה של פצעים, איחוי  עצמות

ייצור תאים במערכת החיסון

הקלה במיגרנות ועוד

באהבה

פה עבורך

גליה

רפואת תדרים: Welcome
bottom of page